Quạt Công Nghiệp Viễn Đông

CÔNG TY TNHH MTV BẢO HỘ LAO ĐỘNG & MÔI  TRƯỜNG VIỄN ĐÔNG 

QUẠT CÔNG NGHIỆP VIỄN ĐÔNG

 

---------------------------------------

CÔNG TY TNHH MTV BẢO HỘ LAO ĐỘNG & MÔI TRƯỜNG VIỄN ĐÔNG được thành lập với mong muốn cung cấp dịch vụ:                        

1. Triển khai ứng dụng, tư vấn, chuyển giao công nghệ các giải pháp KH&CN giảm thiểu tai nạn lao động, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường lao động, môi trường công nghiệp.           

2. Thiết kế và lắp đặt các thiết bị an toàn và xử lý môi trường (thông gió, xử lý hơi - khí độc - nước thải...).       

3. Dịch vụ đánh giá tác động môi trường, báo cáo giám sát môi trường, quan trắc, đo đạc - phân tích, thẩm định và kiểm soát các yếu tố kỹ thuật an toàn và môi trường.          

4. Dịch vụ bảo trì sửa chữa các thiết bị an toàn và xử lý môi trường.

công trình của chúng tôi
  • HỆ THỐNG THÔNG GIÓ NHÀ XƯỞNG
  • HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI
  • HỆ THỐNG HÚT HƠI KEO
  • HỆ THỐNG HÚT VÀ  XỬ LÝ MÙI CAO SU
  • CUNG CẤP QUẠT SỬ DỤNG CHO LÒ HƠI
  • CUNG CẤP QUẠT THÔNG GIÓ TÒA NHÀ CAO TẦNG
  • HÚT HƠI ACID