LỌC BỤI XICLON

Tên sản phẩm LỌC BỤI XICLON
Model Chế tạo theo đơn hàng
Nhà sản xuất Viễn Đông -VN
Công suất Chế tạo theo đơn hàng
Lưu lượng Chế tạo theo đơn hàng
Vật liệu Chế tạo theo đơn hàng

Các sản phẩm khác
 LỌC BỤI  KHÍ NÉN
Giá bán:          Liên hệ
Model:       Chế tạo theo đơn hàng
Truyền động: 
Vật liệu:          Chế tạo theo đơn hàng
NSX: Viễn Đông -VN
công trình của chúng tôi
  • HỆ THỐNG THÔNG GIÓ NHÀ XƯỞNG
  • HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI
  • HỆ THỐNG HÚT HƠI KEO
  • HỆ THỐNG HÚT VÀ  XỬ LÝ MÙI CAO SU
  • CUNG CẤP QUẠT SỬ DỤNG CHO LÒ HƠI
  • CUNG CẤP QUẠT THÔNG GIÓ TÒA NHÀ CAO TẦNG
  • HÚT HƠI ACID