QUẠT CẤP GIÓ TƯƠI AVĐ 1250- No

Tên sản phẩm QUẠT CẤP GIÓ TƯƠI AVĐ 1250- No
Model AVĐ 1250- No
Nhà sản xuất Viễn Đông- VN
Công suất Cataloge
Điện áp Cataloge
Lưu lượng Cataloge
Cột áp Cataloge
Truyền động Trực tiếp
Vật liệu CT3, hoặc Inox

Các sản phẩm khác
QUẠT CẤP GIÓ TƯƠI  AVĐ- 4- N0
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ 4- No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
QUẠT CẤP GIÓ TƯƠI AVĐ 1- No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ 1 - No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Cty BHLĐ&MT Viễn Đông
QUẠT CẤP GIÓ TƯƠI AVĐ 5 - No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ 5 - No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
QUẠT CẤP GIÓ TƯƠI AVĐ 7 -No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ 7 -No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          Tole kẽm
NSX: Viễn Đông Nhập khẩu
QUẠT CẤP GIÓ TƯƠI CVĐ 4-No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       CVĐ 4- No
Truyền động:  Gián tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Cty BHLĐ&MT Viễn Đông
công trình của chúng tôi
  • HỆ THỐNG THÔNG GIÓ NHÀ XƯỞNG
  • HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI
  • HỆ THỐNG HÚT HƠI KEO
  • HỆ THỐNG HÚT VÀ  XỬ LÝ MÙI CAO SU
  • CUNG CẤP QUẠT SỬ DỤNG CHO LÒ HƠI
  • CUNG CẤP QUẠT THÔNG GIÓ TÒA NHÀ CAO TẦNG
  • HÚT HƠI ACID