QUẠT HÚT KHÓI AVĐ 7- No

Tên sản phẩm QUẠT HÚT KHÓI AVĐ 7- No
Model AVĐ 7- No
Nhà sản xuất Viễn Đông -VN
Công suất Cataloge
Điện áp Cataloge
Lưu lượng Cataloge
Cột áp Cataloge
Truyền động Trực tiếp

Các sản phẩm khác
QUẠT HÚT KHÓI AVĐ 1- No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ 1- No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:         
NSX: Viễn Đông -VN
QUẠT HÚT KHÓI AVĐ 4- No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ 4- No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:         
NSX: Viễn Đông -VN
QUẠT HÚT KHÓI AVĐ 5- No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ 5- No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:         
NSX: Viễn Đông -VN
QUAT HÚT KHÓI AVĐ 6- No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ 6- No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:         
NSX: Viễn Đông -VN
công trình của chúng tôi
  • HỆ THỐNG THÔNG GIÓ NHÀ XƯỞNG
  • HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI
  • HỆ THỐNG HÚT HƠI KEO
  • HỆ THỐNG HÚT VÀ  XỬ LÝ MÙI CAO SU
  • CUNG CẤP QUẠT SỬ DỤNG CHO LÒ HƠI
  • CUNG CẤP QUẠT THÔNG GIÓ TÒA NHÀ CAO TẦNG
  • HÚT HƠI ACID