QUẠT HÚT KHÓI GẮN TRẦN BPT

Tên sản phẩm QUẠT HÚT KHÓI GẮN TRẦN BPT
Model BPT
Nhà sản xuất Cty ty Viễn Đông Nhập khẩu
Công suất Theo bảng thông số
Điện áp Theo bảng thông số
Lưu lượng Theo bảng thông số
Cột áp Theo bảng thông số
Truyền động Trực tiếp
Vật liệu CT3

Các sản phẩm khác
QUẠT HƯỚNG TRỤC AVĐ 1 - No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ 1- N0
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
Quạt hút gắn mái AVĐ 2- No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ 2- No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
QUẠT HƯỚNG TRỤC AVĐ 4- No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ 4- No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
QUẠT HƯỚNG TRỤC AVĐ 5 - No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ- 5- No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
QUẠT JET FAN AVĐ 6- No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ 6- No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3 hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
QUẠT HƯỚNG TRỤC AVĐ 7 - No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ- 7- No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          Tole kẽm
NSX: Viễn Đông nhập khẩu
QUẠT HƯỚNG TRỤC AVĐ 1250- No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ 1250- No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
QUẠT HAI CẤP TỐC ĐỘ AVĐ- 3
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ- 3
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Cty BHLĐ&MT Viễn Đông
công trình của chúng tôi
 • HỆ THỐNG THÔNG GIÓ NHÀ XƯỞNG
 • HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI
 • HỆ THỐNG HÚT HƠI KEO
 • HỆ THỐNG HÚT VÀ XỬ LÝ MÙI CAO SU
 • CUNG CẤP QUẠT SỬ DỤNG CHO LÒ HƠI
 • CUNG CẤP QUẠT THÔNG GIÓ TÒA NHÀ CAO TẦNG
 • HÚT HƠI ACID