Quạt ly tâm CVĐ 4-No

Tên sản phẩm Quạt ly tâm CVĐ 4-No
Model CVĐ 4-No
Nhà sản xuất Viễn Đông- VN
Công suất Cataloge
Điện áp Cataloge
Lưu lượng Cataloge
Cột áp Cataloge
Truyền động Gián tiếp
Vật liệu CT3, hoặc Inox

Các sản phẩm khác
Quat ly tâm CVĐ 46 -No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       CVĐ 46 -No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
Quat ly tâm CVĐ 50 -No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       CVĐ 50 -No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
Quạt ly tâm CVĐ 1-No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       CVĐ 1-No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
Quạt ly tâm CVĐ 2-No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       CVĐ 2-No
Truyền động:  Gián Tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
Quạt ly tâm CVĐ 3-No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       CVĐ 3-No
Truyền động:  Trực Tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
Quạt ly tâm CVĐ 5-No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       CVĐ 5-No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
công trình của chúng tôi
  • HỆ THỐNG THÔNG GIÓ NHÀ XƯỞNG
  • HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI
  • HỆ THỐNG HÚT HƠI KEO
  • HỆ THỐNG HÚT VÀ  XỬ LÝ MÙI CAO SU
  • CUNG CẤP QUẠT SỬ DỤNG CHO LÒ HƠI
  • CUNG CẤP QUẠT THÔNG GIÓ TÒA NHÀ CAO TẦNG
  • HÚT HƠI ACID