QUẠT LY TÂM

Quat ly tâm CVĐ 46 -No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       CVĐ 46 -No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
Quat ly tâm CVĐ 50 -No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       CVĐ 50 -No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
Quạt ly tâm CVĐ 1-No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       CVĐ 1-No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
Quạt ly tâm CVĐ 2-No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       CVĐ 2-No
Truyền động:  Gián Tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
Quạt ly tâm CVĐ 3-No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       CVĐ 3-No
Truyền động:  Trực Tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
Quạt ly tâm CVĐ 4-No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       CVĐ 4-No
Truyền động:  Gián tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
Quạt ly tâm CVĐ 5-No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       CVĐ 5-No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
Sản phẩm khác
QUẠT HÚT KHÓI AVĐ 1- No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ 1- No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:         
NSX: Viễn Đông -VN
QUẠT HƯỚNG TRỤC AVĐ 1 - No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ 1- N0
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
Quạt thông gió VĐ 01 & VĐ 02
Giá bán:          Liên hệ
Model:       Cataloge
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
QUẠT HÚT KHÓI AVĐ 4- No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ 4- No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:         
NSX: Viễn Đông -VN
Quạt thông gió VĐ 04 - No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       VĐ 04 - No
Truyền động:  Gián tiếp
Vật liệu:          Tole kẽm
NSX: Viễn Đông- VN
QUẠT CẤP GIÓ TƯƠI AVĐ- 4- N0
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ 4- No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
QUẠT HÚT KHÓI AVĐ 5- No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ 5- No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:         
NSX: Viễn Đông -VN
Quạt hút gắn mái AVĐ 2- No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ 2- No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
QUAT HÚT KHÓI AVĐ 6- No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ 6- No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:         
NSX: Viễn Đông -VN
QUẠT HƯỚNG TRỤC AVĐ 4- No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ 4- No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
QUẠT CẤP GIÓ TƯƠI AVĐ 1- No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ 1 - No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Cty BHLĐ&MT Viễn Đông
QUẠT HÚT KHÓI AVĐ 7- No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ 7- No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:         
NSX: Viễn Đông -VN
QUẠT HƯỚNG TRỤC AVĐ 5 - No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ- 5- No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
QUẠT CẤP GIÓ TƯƠI AVĐ 5 - No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ 5 - No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
QUẠT JET FAN AVĐ 6- No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ 6- No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3 hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
QUẠT HƯỚNG TRỤC AVĐ 7 - No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ- 7- No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          Tole kẽm
NSX: Viễn Đông nhập khẩu
QUẠT CẤP GIÓ TƯƠI AVĐ 7 -No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ 7 -No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          Tole kẽm
NSX: Viễn Đông Nhập khẩu
QUẠT CẤP GIÓ TƯƠI AVĐ 1250- No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ 1250- No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
QUẠT HƯỚNG TRỤC AVĐ 1250- No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ 1250- No
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
QUẠT CẤP GIÓ TƯƠI CVĐ 4-No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       CVĐ 4- No
Truyền động:  Gián tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Cty BHLĐ&MT Viễn Đông
QUẠT HÚT KHÓI GẮN TRẦN BPT
Giá bán:          Liên hệ
Model:       BPT
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3
NSX: Cty ty Viễn Đông Nhập khẩu
QUẠT HAI CẤP TỐC ĐỘ AVĐ- 3
Giá bán:          Liên hệ
Model:       AVĐ- 3
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Cty BHLĐ&MT Viễn Đông
Quạt làm mát chân đứng
Giá bán:          Liên hệ
Model:       Cataloge
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3
NSX: Viễn Đông- VN
Quạt Thổi Mát Treo Tường
Giá bán:          Liên hệ
Model:       VĐT08
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Cty BHLĐ&MT Viễn Đông
HÚT BUI 1 TÚI LỌC VĐ-HB01
Giá bán:          Liên hệ
Model:       VĐ-HB01
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
HÚT BUI 2 TÚI LỌC VĐ-HB02
Giá bán:          Liên hệ
Model:       VĐ-HB02
Truyền động:  Trực tiếp
Vật liệu:          CT3, hoặc Inox
NSX: Viễn Đông- VN
LỌC BỤI XICLON
Giá bán:          Liên hệ
Model:       Chế tạo theo đơn hàng
Truyền động: 
Vật liệu:          Chế tạo theo đơn hàng
NSX: Viễn Đông -VN
 LỌC BỤI KHÍ NÉN
Giá bán:          Liên hệ
Model:       Chế tạo theo đơn hàng
Truyền động: 
Vật liệu:          Chế tạo theo đơn hàng
NSX: Viễn Đông -VN
công trình của chúng tôi
 • HỆ THỐNG THÔNG GIÓ NHÀ XƯỞNG
 • HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI
 • HỆ THỐNG HÚT HƠI KEO
 • HỆ THỐNG HÚT VÀ XỬ LÝ MÙI CAO SU
 • CUNG CẤP QUẠT SỬ DỤNG CHO LÒ HƠI
 • CUNG CẤP QUẠT THÔNG GIÓ TÒA NHÀ CAO TẦNG
 • HÚT HƠI ACID