Quạt thông gió VĐ 01 & VĐ 02

Tên sản phẩm Quạt thông gió VĐ 01 & VĐ 02
Model Cataloge
Nhà sản xuất Viễn Đông- VN
Công suất Cataloge
Điện áp Cataloge
Lưu lượng Cataloge
Cột áp Cataloge
Truyền động Trực tiếp
Vật liệu CT3, hoặc Inox

Các sản phẩm khác
Quạt thông gió VĐ 04 - No
Giá bán:          Liên hệ
Model:       VĐ 04 - No
Truyền động:  Gián tiếp
Vật liệu:          Tole kẽm
NSX: Viễn Đông- VN
công trình của chúng tôi
  • HỆ THỐNG THÔNG GIÓ NHÀ XƯỞNG
  • HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI
  • HỆ THỐNG HÚT HƠI KEO
  • HỆ THỐNG HÚT VÀ  XỬ LÝ MÙI CAO SU
  • CUNG CẤP QUẠT SỬ DỤNG CHO LÒ HƠI
  • CUNG CẤP QUẠT THÔNG GIÓ TÒA NHÀ CAO TẦNG
  • HÚT HƠI ACID